Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,महोत्तरी

जलेश्वर

मधेश प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,महोत्तरी

जलेश्वर

परिचय 2078-09-22

स्वास्थ्य कार्यालय जलेश्वर जिल्लामा स्वास्थ्यको प्रमुख प्राविधिक र प्रशासनिक एकाइ हो। स्वास्थ्य कार्यालयले  जिल्लामा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था मार्फत निवारक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ ।

कामहरु: 

  • जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थानहरूका लागि जनशक्तिको आवश्यकता निर्धारण गर्ने ।
  • जिल्लामा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानहरूमा औषधी, उपकरण र अन्य सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ।
  • जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ।
  • विभिन्न तहमा जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोप र महामारी उत्पन्न हुने समस्या तत्काल समाधान र व्यवस्थापन गर्ने ।
  • जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि अन्य संस्थाहरुसंग साझेदार र समन्वय सुदृढ गर्ने ।
  • स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित सम्पुर्ण तथ्यलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रकाशित गर्ने।
  • जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा संचालनका लागि समस्याहरुको पहिचान गर्ने र समाधानका उपायहरु खोज गर्ने ।
  • जिल्लामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुपरिवेक्षण / निगरानी ।


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-06-10 11:10:00
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers